Modelovereenkomst in plaats van de VAR

Posted by: Admin, 29.10.2016

Sinds 1 mei 2016 is de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) vervangen door de Modelovereenkomst.

Een VAR is een verklaring van de Belastingdienst over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Met deze verklaring weet de opdrachtgever of hij op de met de opdrachtnemer overeengekomen vergoeding de loonbelasting en de premies volksverzekeringen moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst.

Vanaf 1 mei 2016 kan de opdrachtgever alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen en werknemersverzekeringen, als hij gebruik maakt van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomsten. U kunt gebruik maken van een door de Belastingdienst gepubliceerde overeenkomst, maar u kunt ook een eigen individuele overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen. Zelfs als de Modelovereenkomst door de Belastingdienst is goedgekeurd dan heeft de opdrachtgever alleen vrijwaring als ook daadwerkelijk volgens deze overeenkomst wordt gewerkt. Als er blijkt dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet volgens de overeenkomst uitvoert, dan moet de opdrachtgever alsnog de loonbelasting en de premies volksverzekeringen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst.

De opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn niet verplicht om een modelovereenkomst af te sluiten, maar zonder deze overeenkomst lopen ze risico dat de Belastingdienst hun arbeidsrelatie als schijnzelfstandigheid zal zien. De opdrachtgever wordt dan gezien als de werkgever en moet op de met de opdrachtnemer afgesproken vergoeding de loonbelasting en de premies volksverzekeringen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De opdrachtnemer wordt dan gezien als werknemer en verliest het recht op de fiscale voordelen zoals startersaftrek van EUR 2.123 en zelfstandigenaftrek van EUR 7.280.

Het gebruik van een modelovereenkomst is onnodig als de opdrachtnemer overduidelijk buiten dienstverband werkt. Dat is het geval als een zzp‘er voor particulieren werkt of een zelfstandige adviseur met concrete opdrachten voor wisselende opdrachtgevers werkt.

In bepaalde sectoren (denk aan zzp‘er in de bouw) werken zelfstandigen vaak aan langdurige opdrachten voor een opdrachtgever. Door te gaan werken met een modelovereenkomst kunnen deze zelfstandigen het risico op schijnzelfstandigheid verkleinen. Wilt u meer weten over de Modelovereenkomst, neem dan contact op met onze belastingadviseur, de heer A. Szulc RB, telefoon: 020-4281678 of e-mail: szulc@lbea.nl.