STRENGERE CONTROLE VAN DE BTW-AANGIFTE DOOR DE BELASTINGDIENST IN 2016

Posted by: Admin, 29.10.2016

De Belastingdienst zal er in 2016 de BTW-aangiften strenger gaan controleren. De controle van de fiscus zal zich vooral richten op het tijdig uitreiken van de facturen.

Factuur uitreiken en BTW aangeven in de aangifte

Als ondernemer moet u erop letten dat u de factuur op tijd gaat uitreiken. De factuur moet worden uitgereikt binnen 15 dagen na afloop van de maand waarin de dienst of de levering aan uw klant is verricht. De BTW moet in de aangifte worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur wordt uitgereikt. Zelfs als u de factuur aan uw klant te laat heeft uitgereikt, moet u de BTW in de aangifte aangeven in het tijdvak dat de factuur had moeten worden uitgereikt.

Aftrek van voorbelasting

De BTW die de andere ondernemers u in rekening brengen (de voorbelasting), kunt u in uw BTW-aangifte terugvragen of verrekenen met de BTW die u aan uw klanten in rekening heeft gebracht. Om de BTW te mogen terugvragen of verrekenen moet u als ondernemer over een juiste factuur beschikken. De voorbelasting kunt u terugvragen of verrekenen in het tijdvak die overeenkomt met de datum op de factuur. Het tijdstip van de dienst of de levering of het tijdstip waarop u de factuur heeft betaald, is niet van belang voor het terugvragen of verrekenen van de BTW.

Boetes

Op het uitreiken van een onjuiste factuur staat een boete van maximaal € 4.920. Als een ondernemer opzettelijk een onjuiste of een onvolledige BTW-aangifte doet, riskeert hij een vergrijpboete die kan oplopen tot 100% over het verschuldigde BTW bedrag.

Wilt u meer weten over de belastingen, neem dan contact op met onze belastingadviseur, de heer A. Szulc RB, telefoon: 020-4281678 of e-mail: szulc@lbea.nl.