SUROWE KONTROLE DEKLARACJI VAT PRZEZ URZĄD SKARBOWY W 2016 ROKU

Posted by: Admin, 29.10.2016

W 2016 roku urząd skarbowy będzie przeprowadzał surowe kontrole deklaracji podatku VAT. Kontrole te, będą koncentrować się przede wszystkim na ocenie terminowego wystawiania faktur.

Wystawianie faktur VAT i składanie deklaracji podatkowych VAT 


Będąc przedsiębiorcą musisz uważać, żeby na czas wystawiać faktury swoim klientom. Faktura za wykonaną usługę lub dostawę towaru musi być wystawiona w ciągu 15 dni po miesiącu, w którym ta usługa została wykonana lub towar został dostarczony.

Naliczony na fakturze podatek VAT musi być wykazany w deklaracji podatkowej za okres, w którym ta faktura została wystawiona. Nawet w przypadku, gdy faktura została wystawiona za późno, podatek VAT należy wykazać w deklaracji za okres, w którym faktura powinna zostać wystawiona.

Odliczenie podatku VAT

Podatek VAT, który naliczyli Tobie inny przedsiębiorcy, możesz odzyskać lub przeliczyć z podatkiem jaki naliczyłeś na fakturach swoim klientom. Aby móc odzyskać lub przeliczyć w deklaracji podatkowej naliczony Tobie przez innych przedsiębiorców podatek VAT musisz posiadać poprawnie wystawioną fakturę kosztową. Naliczony przez innego przedsiębiorcę podatek VAT można odzyskać lub przeliczyć w deklaracji podatkowej za okres odpowiadający dacie na fakturze.
Czas wykonania usługi lub dostawy towaru jak również data opłacenia faktury nie maja wpływu na termin w jakim należy ująć odliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej.

Kary

W przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury grzywna może wynosić nawet € 4.920. 
Jeżeli przedsiębiorca celowo złoży nieprawidłową lub niepełną deklaracje VAT, urząd skarbowy może nałożyć karę w wysokości do 100% kwoty należnego podatku VAT. Chcesz więcej wiedzieć na temat przepisów podatkowych, skontaktuj się z naszym doradcą podatkowym Panem Arkadiuszem Szulcem, telefon: 020-4281678 lub e-mail: szulc@lbea.nl