STAWKI PODATKU DOCHODOWEGO I ULGI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2016

Posted by: Admin, 29.10.2016

Definitywne stawki podatku dochodowego i ulgi podatkowe obowiązujące w roku 2016 są już znane.

Poniżej przedstawiamy stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku 2016.
Dla osób poniżej 65 roku życia

Dochód roczny od: Ale nie więcej niż Stawka podatku Stawka ubezpieczeń społecznych Łączna stawka podatku Łączny podatek w przedziale dochodowym
€ 19.922 8,4% 28,15% 36,55% € 7.281
€ 19.922 € 33.715 12,25% 28,15% 40,4% € 12.853
€ 33.715 € 66.421 40,4% 40,4% € 26.066
€ 66.421 52% 52%

Dla osób powyżej 65 roku życia ale urodzonych w lub po 1 stycznia 1946:

Dochód roczny od: Ale nie więcej niż Stawka podatku Stawka ubezpieczeń społecznych Łączna stawka podatku Łączny podatek w przedziale dochodowym
€ 19.922 8,4% 10,25% 18,65% € 3.715
€ 19.922 € 33.715 12,25% 10,25% 22,5% € 6.818
€ 33.715 € 66.421 40,4% 40,4% € 20.031
€ 66.421 52% 52%

 

Dla osób powyżej 65 roku życia ale urodzonych przed 1 stycznia 1946:

Dochód roczny od: Ale nie więcej niż Stawka podatku Stawka ubezpieczeń społecznych Łączna stawka podatku Łączny podatek w przedziale dochodowym
€ 19.922 8,4% 10,25% 18,65% € 3.715
€ 19.922 € 34.027 12,25% 10,25% 22,5% € 6.888
€ 34.027 € 66.421 40,4% 40,4% € 19.975
€ 66.421 52% 52%

Ulgi podatkowe obowiązujące w roku 2016 Rok 2016 W roku 2015 było to:
Ogólna ulga podatkowa dla osób młodszych niż 65 lat € 2.242 € 2.203