OPODATKOWANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO TYLKO W PRZYPADKU, GDY SAMOCHÓD UDOSTĘPNIONY JEST DO UŻYTKU PRYWATNEGO

Posted by: Admin, 29.10.2016

Od 1 maja 2016 zaświadczenie VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) zostało zastąpione nowym dokumentem o nazwie Modelovereenkomst.

Osoby, które jeżdżą samochodem służbowym, mają do czynienia z doliczeniem podatku za możliwość korzystania z tego samochodu do celów prywatnych. Doliczenia można uniknąć tylko w przypadku, gdy możemy udowodnić urzędowi skarbowemu, że samochód nie jest przez nas wykorzystywany do podróży prywatnych. Należy wówczas prowadzić administrację kilometrów, z której wynikało będzie, że w ciągu roku kalendarzowego, nie przejechaliśmy tym samochodem więcej niż 500 kilometrów w celach prywatnych. W niektórych przypadkach nie będziemy mieli do czynienia z doliczeniem, nawet w przypadku, gdy nie możemy przedstawić urzędowi skarbowemu administracji kilometrów. Jest tak na przykład, gdy samochód służbowy nie jest udostępniony nam do użytku prywatnego.

Samochód służbowy osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek jest z reguły udostępniony do użytku prywatnego, gdyż przedsiębiorca decyduje sam, co dzieje się z jego samochodem zarejestrowanym na firmę. W przypadku osoby zatrudnionej u pracodawcy, możliwość korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych jest mniej oczywista.

Dnia 29 maja 2015 roku Sąd Najwyższy (HR:2015:1360) wydał orzeczenie, że nawet w przypadku nieprowadzenia administracji kilometrów pracownicy nie będą mieli do czynienia z doliczeniem, gdyż samochody służbowe nie były im udostępnione do celów prywatnych. W tym konkretnym przypadku, pracodawca zabronił swoim pracownikom korzystać z samochodów służbowych do podroży prywatnych. Pracodawca kontrolował, czy pracownicy stosują się do tego zakazu. Poza tym miejsce pracy znajdowało się na jednej z wysp holenderskich, gdzie możliwość z korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych była bardzo ograniczona. Sąd Najwyższy zadecydował, że pracownicy nie muszą w tym przypadku płacić nałożonego przez urząd skarbowy podatku za możliwość korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych.

Istnieje jeszcze wiele innych sytuacji, gdzie można uniknąć doliczenia nawet bez prowadzenia administracji kilometrów.

Chcesz wiedzieć jakie to sytuacje lub masz pytania związane z holenderskimi przepisami podatkowymi, skontaktuj się z naszym doradcą podatkowym Panem Arkadiuszem Szulcem, telefon: 020-4281678 lub e-mail: szulc@lbea.nl