ZAKUP MIESZKANIA W HOLANDII Z KLAUZULĄ ZEZWALAJĄCĄ NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU NIEUZYSKANIA KREDYTU

Posted by: Admin, 29.10.2016

Decydując się na zakup mieszkania w Holandii, warto jest wiedzieć, w jakich przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od umowy zakupu i jakie są tego konsekwencje. W Holandii uzyskanie pożyczki hipotecznej na zakup mieszkania w banku lub w innej instytucji świadczącej usługi kredytowe może być procesem trudnym i wymagającym wiele czasu. Dlatego zaleca się w umowie zakupu ujęcie klauzuli, która pozwoli kupującemu na rozwiązanie umowy w przypadku, gdy nie uda mu się uzyskać kredytu hipotecznego. Ujmując w umowie kupna mieszkania taką klauzulę kupujący może uniknąć przykrych konsekwencji finansowych.

Przykład z życia wzięty

Przy podpisywaniu umowy zakupu mieszkania za EUR 200.000 kupujący wpłacił zaliczkę/kaucję w wysokości 10% od wartości zakupu, czyli EUR 20.000. W umowie zakupu została ujęta klauzula o możliwości odstąpienia od umowy w przypadku nieuzyskania kredytu w ciągu 2 miesięcy. Po odmowie w jednym banku, kupujący podejmuje kontakt ze sprzedawcą, aby mieć więcej czasu na wystąpienie o pożyczkę hipoteczną w innym banku. Sprzedawca wyraża ustnie swoją zgodę na przedłużenie czasu przekazania mieszkania. Po 4 miesiącach kupujący nie otrzymał zgody na kredyt od innego banku. Sprzedawcy zależy na sprzedaży mieszkania i dlatego występuje z ofertą 5 letniej pożyczki dla kupującego. Jednak kupujący nie uważa tego za dobre rozwiązanie i decyduje się na odstąpienie od umowy. Kupujący powołuje się na klauzulę, która zezwala mu na rozwiązanie umowy w przypadku, gdy nie uda mu się uzyskać kredytu hipotecznego. Sprzedawca jest zdania, że kupujący jest za późno, aby się wycofać z zakupu, bo przekroczył już termin 2 miesięcy z pisemnej umowy. Poza tym sprzedawca oferuje mu kredyt w postaci 5 letniej pożyczki. Sprzedający jest zdania, że jeżeli kupujący nie godzi się na jego ofertę i odstępuje od umowy zakupu mieszkania, traci na poczet sprzedawcy wpłaconą zaliczkę, czyli EUR 20.000.

Wyrok sądowy

Sąd Apelacyjny Arnhem-Leeuwarden wydał w dniu 6 czerwca 2015 orzeczenie (GHARL:2015:4549), które w sytuacji, kiedy sprzedający i kupujący odstępują od ustalonego terminu 2 miesięcy, kupujący nie ponosi kary w wysokości wpłaconej zaliczki na poczet sprzedającego. Ustnie dokonane zmiany terminu finansowania są obowiązujące dla obu stron i nie muszą być pisemnie potwierdzone. (Uwaga! Doradzamy jednak pisemne potwierdzanie takich uzgodnień). Argument sprzedającego o możliwości udzielenia przez niego 5 letniej pożyczki hipotecznej kupującemu był niewystarczający. Sąd jest zdania, że sprzedawca nie jest profesjonalnym kredytodawcą, a pożyczka hipoteczna na 5 lat nie jest równoważna kredytowi hipotecznemu, gdyż te są z reguły na 30 lat. Sąd orzekł, że kupujący w tej sytuacji na podstawie zawartej klauzuli może odstąpić od umowy zakupu bez ponoszenia kary w wysokości wpłaconej zaliczki.

Konkluzja

Kupujący może uniknąć przykrych konsekwencji finansowych, jeżeli w umowie zakupu mieszkania ujmie klauzulę, która pozwoli mu na rozwiązanie umowy w przypadku nieotrzymania kredytu hipotecznego, na przykład w terminie 2 miesięcy. Po upływie tego terminu kupujący nie ma prawa do powoływania się na tą klauzulę i traci wniesioną zaliczkę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kupujący może udowodnić, że sprzedający wyraził zgodę na przedłużenie umówionego terminu.

Chcesz więcej wiedzieć na temat przepisów podatkowych, skontaktuj się z naszym doradcą podatkowym Panem Arkadiuszem Szulcem, telefon: 020-4281678 lub e-mail: szulc@lbea.nl